Patriarx Bidzina İvanişviliyə İoan Zosimenin nadir əlyazmasını alıb Gürcüstana qaytardığına görə təşəkkür edib

Bütün Gürcüstanın Katolikos-Patriarxı II İlya “Gürcü Arzusu”nun fəxri sədri Bidzina İvanişviliyə İoan Zosimenin nadir əlyazmasını alıb Gürcüstana qaytardığına görə təşəkkürünü bildirib.
“Bu gün Xristos hərracında bir tərəfdən V-VII əsrləri özündə əks etdirən palimpsestin gürcü tərəfi tərəfindən alındığını öyrənmək bizi çox sevindirdi. Aramey dilində transkripsiya edilmiş material, mahiyyətcə bibliya və asket fraqmentləri, Müqəddəs Yazıların mətninin tarixinin öyrənilməsi baxımından böyük əhəmiyyət kəsb edir; Digər tərəfdən, 979-cu ildə Sinay dağında işləyən ən böyük liturqist İoan Zosime tərəfindən transkripsiya edilmiş liturgik mətnlər gürcü kilsə ədəbiyyatı tarixi üçün son dərəcə qiymətlidir.
Bir çox dünya işləri ilə yanaşı, mədəni xəzinəmizi də bu ən mühüm əlyazma ilə zənginləşdirən cənab Bidzina İvanişviliyə xüsusi təşəkkürümüzü bildiririk. Allah onun bu böyük xeyriyyəsini müqəddəs kilsəmizin və Vətənimizin rifahı naminə xeyir-dua versin”, - deyə Patriarx bildirib. Qeyd edək ki, 
“Gürcü Arzusu”nun fəxri sədri Bidzina İvanişvili mətbuata bildirib ki, nadir əlyazmanı Gürcüstanın Milli Muzeyinə bağışlayacaq.
GAXA.ge